• ALTIN (TL/GR)
  810,17
  % 0,26
 • AMERIKAN DOLARI
  13,5705
  % 0,46
 • € EURO
  15,3771
  % 0,20
 • £ POUND
  18,3708
  % 0,24
 • ¥ YUAN
  2,1365
  % 0,44
 • РУБ RUBLE
  0,1771
  % 1,00
 • /TL
  %
 • BIST 100
  %

İcra Dosyalarının Takibi Nasıl Yapılır?

İcra Dosyalarının Takibi Nasıl Yapılır?

İcra Dosyalarının Takibi Nasıl Yapılır?

İcra dosyalarının takibi ile ilgili hususa geçiş yapmadan önce icra takibi kavramının ne olduğunu değmek de fayda olacaktır. İcra takibi, bir borçlunun borcunu herhangi bir nedenle ifa etmemesi yani ödememesi durumunda alacaklı olan kişinin ya da kurumun bu borcunu devlet gücü ile tahsil edebilmek için, İcra Müdürlüğü nezdinde başlatmış olduğu takiptir. İcra takibi, alacaklının seçmiş olduğu bir avukat tarafından yapılacağı gibi yine alacaklının kendisi de bu işlemleri yapabilir.

Kimler İcra Takibini Başlatabilir?

İcra takibi, borç olan tutarın ya da tamamının devlet gücü aracılığı ile (zorla) yerine getirilmesi amacı ile yapılmaktadır. Genel itibari ile alacaklı olan kişinin icra dairesine yapacağı bir takip isteği yani talebi ile icra takibi başlar. Takibin başlatılması amacıyla gerekli olan kanuni sürelere uyulması bakımından alacaklı olan kişinin herhangi bir hak kaybına uğramaması amacıyla söz konusu işlemlerin icra hukuk bilgisine sahip bir avukat tarafından yerine getirilmesinde fayda olacaktır.

İcra Takip Aşamaları Nelerdir?

İcra takibi ile ilgili aşamalar ile alacaklının İcra Müdürlüğü’ne vereceği bir takip talebi ile başlar. Takip talebi, icra dairesine verildikten hemen sonra hazırlanmış olan ödeme emri, borçluya tebliğ edilecektir. Bu tebliğin yapılmasından sonra belirli bir sürenin itiraz olmaksızın yerine getirilmesi durumunda takip kesinleşir ve haciz işlemlerine başlanır. Haciz aşamasında ise Borçlu olan kişinin hak ve alacakları için, mevcut mal varlığı haczi gerçekleştirilir ve bunların satışı aşamasına geçilir. Satış aşamasında haczedilen malvarlığı değerlerini satışından elde edilmiş olan gelirle alacaklının alacağı karşılanır.

İcra Takibi Nasıl Yapılır?

İcra takibinde bulunmak isteyen alacaklı, icra takibine ilişkin alacak dosyasını kaide ve usulüne uygun bir biçimde meydana getirdikten sonra alacak talebi bakımından yetkili İcra Müdürlüğü’ne başvurması gerekir. Yetkili İcra Müdürlüğü, genel itibarıyla alacaklının ikametgahının bulunduğu yer İcra Müdürlüğü olmakla beraber alacağın kaynağına göre, sözleşmenin yapıldığı yer, haksız fiilin oluştuğu yer gibi çeşitli yerlerde yetkili olabilmektedir.

Ödeme Emri Nedir?

Ödeme emri durumunda takip talebine benzemekle beraber takip talebinde en değişik olarak icra kanununda düzenlenmiş olan usulü süreçlere ilişkin Borçlu olan kişiye ihtaratli niteliğini taşıyan bir itiraz süresi ve bu itirazın nasıl yapılacağı, itiraz edilmemesinin neticelerinin neler olduğu gibi bilgiler bulunur. Ödeme emri açısından icra takibi açıldıktan sonra borçluya tebliğ edilir.