• ALTIN (TL/GR)
  810,17
  % 0,26
 • AMERIKAN DOLARI
  13,5705
  % 0,46
 • € EURO
  15,3771
  % 0,20
 • £ POUND
  18,3708
  % 0,24
 • ¥ YUAN
  2,1365
  % 0,44
 • РУБ RUBLE
  0,1771
  % 1,00
 • /TL
  %
 • BIST 100
  %

Keynesyen Ekonomi Nedir?

Keynesyen Ekonomi Nedir?

Keynesyen Ekonomi Nedir?

Keynesyen ekonomi İngiliz İktisatçı John Maynard Keynes tarafından geliştirilmiştir. 1929 yılında Büyük Buhran’ın ortaya çıkardığı ekonomik sonuçlara, geliştirdiği teori ile cevap vermiştir. Bu teoriler, günümüz ekonomi politakasının da temelini oluşturmaktadır. Keynes’e göre istihdamı belirleyen unsurları bulup ortaya çıkarmak gerekir. İstihdam ile talep arasındaki bağlantı kurulur. İstihdamda belirleyici olan etkenin üretilen mal ve hizmete olan talep olduğu görüşünü savunur. Bu da her talep kendi arzını yaratır düşüncesini hatırlatır.

Talep ekonomide yaratılan gelire bağlı olurken kişiler gelirini istediği şekilde harcayabilir ya da tasarruf yoluna gidebilir. Böylece gelir ile tüketim harcamaları arasındaki bağlantıyı kurar. Keynes’e göre devlet, para politikası ya da maliye politikası ile harcamalarını artırabilir. Bu şekilde milli gelirin artmasını sağlar. Böylece yüksek işsizlik oranında, düşüş hedeflenir. Keynes, kullandığı bir modelde fiyatların katı olduğu varsayımıyla, yapılan toplam harcamaların milli gelir üzerindeki etkisini göstermiştir. Ekonomide fiyatlar katı olduğu için kısa dönemde değişmediğini ve sabit kaldığını vurgular.

Keynes Kimdir?

5 Haziran 1883 yılında İngiltere’nin Cambridge şehrinde doğmuştur. Eğitimi konusundan ailesinden destek görmüştür. Okul hayatına başladığında matematiğe karşı olan ilgisi dikkat çekmiştir. Cambridge Üniversitesi’nde matematik  okuyarak eğitim hayatını sürdürmüştür.

 Ekonomik durgunlukla mücade ederken para ve maliye politikalarını savunarak Keynesyen ekonomi modelini şekillendirmeye başlamıştır. İstihdam, Para ve Faizin Genel Teorisi bilinen en önemli eseridir. Genel teori adıyla da bilinir. Bu kitabıyla Klasik istihdam teorilerine karşı çıkmıştır.

Klasik İktisatçılar, ekonominin kendiliğinden eski haline gelebileceğini savunur. Keynes ise ortaya atılan bu teorileri kabul etmemiştir. Toplumun faydası için çalışan Keynes, 1946 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiştir.

Keynesyen Akımının Temsilcileri

Keynesyen ekonomi görüşleri makroekonomik bir teoridir. Talep yönlü iktisat olarak bilinmektedir. Ekonomi tam istihdam seviyesinde dengeye gelmek zorunda değilken, tam istihdam seviyesine ulaşana kadar devlet ekonomiye müdahale etmelidir. Keynesyen akımının temsilcileri ortak bir görüş etrafında birleşmiştir. Temsilciler, iktisadi alanda ve toplumsal alanda devlet müdahalesinin yararlı sonuçlar ortaya çıkaracağına inanmıştır. Keynes akımı temsilcileri, özel mülkiyetin hakim olduğu ekonomide, devletin mülkiyete sahip olmadan toplumsal sorunları çözebileceğini de savunur. Fakat bu toplumsal sorunları çözerken en etkili müdahalenin ne olacağı sorusunda görüş ayrılıkları çıkmıştır.

Keynesyen Ekonomi Türkiye

Keynesyen ekonomi Türkiye de uzun bir dönem kendine özgü bir şekilde ekonomik politika yoluyla ilerlemiştir. Keynes, kamu müdahalesiyle iç talebi canlandırarak, ekonomi de üretim için kullanılan kapasiteyi genişletmeyi hedefler. Kapasite kullanım oranı arttıkça istihdamın yükseleceği bir döngü oluşturduğunu düşünmektedir. Keynes’e göre durgunluk dönemlerinde ekonomi serbest piyasa araçlarıyla dengeye ulaşamamaktadır. Kamu müdahalesinin olması gerektiğini savunur. Türkiye ekonomisi zaman geçtikçe, yapısal dönüşümler geçirmiştir. Bir ülkede uygulanan ekonomi politikasını bilmek gerekir. Ekonomik bir kriz geliştiğinde nasıl bir yol izlenmesi gerektiği büyük bir kolaylık sağlayacaktır. 

Temel varsayımlara sahip olan Keynesyen ekonomi, kendiliğinden tam istihdamda dengeye gelen ekonomi görüşüne karşı çıkarak çalışmalarını sürdürmüştür. Klasik iktisatçılara tepki olarak kendi modelini kısa sürede oluşturmayı başarmıştır.