• ALTIN (TL/GR)
  810,17
  % 0,26
 • AMERIKAN DOLARI
  13,5705
  % 0,46
 • € EURO
  15,3771
  % 0,20
 • £ POUND
  18,3708
  % 0,24
 • ¥ YUAN
  2,1365
  % 0,44
 • РУБ RUBLE
  0,1771
  % 1,00
 • /TL
  %
 • BIST 100
  %

Simülasyonlu yatırım dönemi

Simülasyonlu yatırım dönemi

İş ve yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında özel yatırımlara dair çerçeve bir hukuki planlama yapılacak. 11. Kalkınma Planı ve 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda, iş ve yatırım ortamını tedavi etmek üzere atılacak adımlara geniş yer verildi. İşte 10 maddede iş dünyasına kolaylık rehberi:

1. Özel yatırımlara dair çerçeve bir hukuki planlama yapılacak. Kamu yönetimleri ile yatırımcılar arasında çıkan yatırım uyuşmazlıklarını karara bağlayacak “yatırım ombudsmanlığı” sistemi oluşturulacak.

2 İlgili bakanlıklarda yatırımlara dair izin, lisans, ruhsat gibi işlemlere dair başvuruları alacak ve bu süreçleri koordine edecek, yatırımcı taleplerini değerlendirecek ve çözüm önerileri geliştirecek, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile ilişki sağlayacak “Yatırım Koordinasyon Birimleri” oluşturulacak.

3 Yatırımlara dair izin, lisans, ruhsat gibi işlemleri sonuçlandırma vakitleri alakalı yönetim doğrulusunda eskiden belirlenecek ve ilan edilecek. Öngörülen vakitden sapma olması durumunda tespit edilen yeni vakit gerekçesiyle beraber yatırımcıya bildirilecek.

4. İş ve yatırım ortamını tesirleyen bürokratik vakitçler kolayleştirilecek, mevzuat planlamalerinin tesirnliki ve öngörülebilirliği artırılacak ve yatırım vakitçlerini tesirleyen maliyetler azaltılacak.

5. İş ve yatırım ortamına dair hukuki vakitçlerin iyileştirilmesi hedefiyle adalet hizmetlerinde ihtisaslaşma sağlanacak, kolay yargılama usulünün uygulanma kısmı genişletilecek. Çevre, imar ve enerji gibi alanlarda ihtisas mahkemeleri kurulacak, ticari, fikri ve sınai haklara dair davaların il merkezlerindeki ihtisas mahkemelerinde görülebilmesine yönelik çalışmalar yapılacak.

6. Yeni icra dairesi modeli ilk olarak iş yoğunluğu tespit edilen yerler olmak üzere yaygınlaştırılacak, sanal icra dairesi programsına başlanacak, icra-iflas vakitçlerindeki hata payı azaltılacak, haczedilen malın gerçek değerinde satılmasını sağlayacak prosedürler oluşturulacak, lisanslı yediemin deposu programsına geçilmesi ve tasfiye usulünün tekrardan düzenlenmesiyle yediemin müessesesi ıslah edilecek.

Esnek teşvik sistemi

7. Teşvik ve destek programlarının etkinliğinin ölçülmesi, mevzuatın sadeleştirilmesi, teşvik ve destek programlarında öncelikli sektör ve alanlara göre tasarımların yapılması sağlanacak. Mevcut yatırım teşvik sisteminde yatırımcıya yayılan sabit teşvik paketleri yerine yatırımcının gereksinim duyduğu destekten yararlanabileceği elastik bir sistem yaşama geçirilecek.

8. Proje bazlı teşvik sisteminde Türkiye’ye ilk defa gelen, stratejik ürünler üretimini amaçlayan, küresel değer zincirine entegrasyon sağlayan, teknolojik seviyeyi ve dışalım kapasitesini artıran yatırımlara öncelik verilmesi sağlanacak.

9. Fikri mülkiyet mevzuatı geliştirilecek ve program güçlendirilecek.

10. Türkiye’nin uluslararası direkt olarak yatırımlarda rakip ülkelere göre yerini ve gelişim alanlarını saptamak amacıyla yatırım yeri seçim simülasyonu yapılacak. Yatırım ve işletme dönemlerine dair izin, onay ve lisans vakitçlerini içerecek ve yatırımcıya rehber olacak şekilde sektörel yatırım yol haritaları hazırlanacak.

Ürün bazlı destek

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında öncelikli sektörlerde desteklenecek ürünler stratejik öncelik, teknolojik gelişmişlik seviyesi, istikbal potansiyeli, teknolojik gelişime tesir seviyesi, cari açığa tesirsi, teknik yeterlilik ve ytesirnlik, yerli üretim kriterleri kapsamında belirlenerek ilan edilecek.

Yüksek teknoloji amacıyla eşleşme

Yüksek teknoloji sahibi olan ürünlerin Türkiye’de üretilmesine dair uluslararası direkt olarak yatırımların artırılmasına yönelik teşvik programları uygulanacak. Yüksek teknoloji sektörlerinde tesirnlik gösteren ve büyüme potansiyeli yüksek olan yerli şirketlerin uluslararası yatırımcılarla eşleştirilmesi sağlanarak bu şirketlerin teknoloji aktarmasına dayalı yatırımları desteklenecek.

Kaynak: Milliyet